Takaisin eMuovi - hanke Digitaalinen alusta maatalouden jätemuoveille ja kysely

Tiedote

eMuovi - hanke Digitaalinen alusta maatalouden jätemuoveille ja kysely

13.10.2022

eMuovi - hanke Digitaalinen alusta maatalouden jätemuoveille

Suomen maataloudessa muodostuu vuosittain noin 12 000 tonnia jätemuoveja. Kierrätyksen määrä on vähäinen ja keräämättä jääneistä muoveista suurin osa menee polttoon. eMuovi -hankkeessa lähdetään kehittämään alustaekosysteemiä, joka yhdistää maatalousmuovien toimitusketjun toimijat siten, että mahdollisimman suuri osa jätemuoveista saadaan kiertoon ja osaksi aitoa kiertotaloutta.

eMuovi -hankkeessa tullaan määrittelemään ja kehittämään tietoa keräävä ja  tuottava  alustaekosysteemi, joka yhdistää maatalousmuovin toimitusketjun toimijat siten, että mahdollisimman suuri osuus käytöstä poistetuista muoveista saadaan suljettuun kiertoon ja osaksi aitoa kiertotaloutta.

Maatalousmuovien alustaekosysteemi toimii kaksisuuntaisena tiedonvaihtoalustana, jonka avulla maa- ja puutarhatilat voivat ilmoittaa muovijakeiden määrän, laadun ja sijainnin noutoa varten. Käsittelijät puolestaan voivat ilmoittaa tarpeensa ja vastaanottokriteerit. Myös muovien valmistajat, kuljettajat ja kauppa voivat tuottaa alustaekosysteemiin tietoa sekä saada sitä. Tällä varmistetaan jatkuva ajantasainen tiedonkulu eri toimijoiden välillä tehokkaan toimitusketjun aikaansaamiseksi. Digitaalisen alustaekosysteemin avulla tiedetään paremmin muovien todelliset käyttömäärät ja - kohteet, varastot ja käytöstä poistettujen muovien käsittelymäärät. Tämän avulla päästään kehittämään koko arvoketjua, vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja korvaamaan niitä muilla materiaaleilla.

Alustaekosysteemiä on tarkoitus pystyä tarvittaessa laajentamaan; alustoja, järjestelmiä, sovelluksia ja APIa (Application programming interface) voidaan tarvittaessa vaihtaa ja kehittää. Kiertotalouden alustaekosysteemi tuottaa merkittävää lisäarvoa ekosysteemin eri toimijoille. Tehokkaan tiedonvaihdon lisäksi se edistää uusia tuoteinnovaatioita sekä erilaisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä alkutuotantoon ja maaseudulle.

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat maa- ja puutarhatilat. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alueen maakunnat: Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutukseen osallistuu innovaatioryhmä, johon kuuluvat viljelijöiden hankintarengas Saarijärveltä, Järvi-Suomen alueen MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finland Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Muoviteollisuus ry.

Seuraa projektin etenemistä ja tuloksia: jamk.fi/emuovi

Kysely

Pohjatietojen saamiseksi maatalousmuovinen määrästä ja laadusta pyydämme täyttämään kyselylomakkeen (vie aikaa noin 5-7 min.). Sen avulla pääsemme hyvään alkuun projektissa ja pystymme suunnittelemaan mm. keräyspisteverkoston. Kiitos vaivannäöstäsi!

Linkki kyselyyn https://link.webropol.com/s/MuKi2022

eMuovi esite

Lisätietoja
Ilkka Suur-Uski, lehtori, 040 578 3154, ilkka.suur-uski( at )jamk.fi
Juha Pesonen, lehtori, 0400 884 481, juha.pesonen( at )jamk.fi
Jari Rouvinen, toiminnanjohtaja, 0400 331 566, jari.rouvinen( at )mtk.fi