null Kannanotto maatalousverotuksen uudistamiseen

Artikkeli – Yrittäminen

Kannanotto maatalousverotuksen uudistamiseen

28.9.2018

MTK-Itä- ja Keski-Suomen elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kantaa huolta kannanotossaan maa- ja metsätalousasiakkaiden oikeusturvasta tulevassa verouudistuksessa

MTK-Itä- ja Keski-Suomen elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kantoi kokouksessaan huolta maatalousverotuksen uudistamisen yhteydessä verohallinnon suorituskyvystä muutoksessa ja asiakkaiden verovalmisteluun käytettävän ajan lyhentämisestä.

Valiokunta muistuttaa verohallintoa huolehtimaan riittävästä määrästä neuvontahenkilökuntaa puhelinpalveluun ensi kevättalven ajaksi.

Valiokunta vaatii, että verohallinto panostaa uudistuksesta tiedottamiseen kattavasti eri viestintävälineiden kautta huomioiden myös ne maa- ja metsätalousasiakkaat, jotka eivät käytä tietokonetta ja joilla ei ole pankkitunnisteita. Suurin osa lomakkeista palautetaan edelleen paperisina.

Verouudistuksessa esitetään, että paperilomakkeiden on oltava perillä ilmoitusten viimeisenä jättöpäivänä. Verottaja työntää näin vastuun postin epävarmasta toiminnasta täydellisesti asiakkaille ja heikentää ilman tietokoneyhteyksiä olevien asiakkaiden oikeusturvaa. Jättöpäivän muutoksella verottaja myös lyhentää huomattavasti verovalmisteluun käytettävää aikaa, mikä lisää kiirettä yrityksissä, jotka tarjoavat maa- ja metsätalousasiakkaille kirjanpitopalveluja. Valiokunta esittää, että paperisen ALV- ja energiaveropalautuksen jättöaika tulee säilyttää edelleen vanha linjauksen mukaisena, jolloin ilmoituksen katsotaan tulleen perille, jos se on seitsemän vuorokauden kuluessa määräpäivästä saapunut verohallintoon.

Lisätietoja

Riku Kalmari, valiokunnan puheenjohtaja, puh. 0400 474 045
Sirpa Lintunen, valiokunnan sihteeri, puh. 0440 843 352