Takaisin Lausunto viimeisen lannoituspäivän siirrosta

Ajankohtaista

Lausunto viimeisen lannoituspäivän siirrosta

17.10.2023

Kymmenen MTK-liittoa: Viimeinen lannoituspäivä lokakuun lopusta tulee siirtää joulukuulle vuonna 2023

Kymmenen MTK-liittoa ovat lähettäneet kannanoton ympäristöministeriön johtoon sekä maa- ja metsätalousministeriön ja MTK-keskusliiton johtoon tiedoksi viimeisen lannoituspäivän siirtämiseksi. MTK-liitot esittävät, että on annettava mahdollisimman pian määräaikainen poikkeus valtioneuvoston asetukseen, jossa säädetään viimeisen lannoituspäivän siirtämisestä lokakuun lopulta joulukuulle vuonna 2023.

Peltojen tiivistymisen välttämiseksi, lannoitustyön helpottamiseksi ja maalaisjärkeen käyvien hyvän maatalouskäytännön mukaisten syyslannoituspäätösten tekemiseksi valtioneuvoston asetukseen tulee säätää poikkeus, jossa viimeinen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levityspäivä on 15.12.2023, mutta edelleen lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (VnA 1250/2014 10 § 3 mom.) ja se olisi kiellettyä maaliskuun loppuun (VnA 1250/2014 10 § 2 mom.).

Maatalousyrittäjät ovat kohdanneet kasvukaudella 2023 vaikeita sääoloja. Loppukauden sateisuus on aiheuttanut ongelmia sadonkorjuuseen sekä syystöihin. Märkyys on heikentänyt peltojen kantavuutta ja peltojen tiivistymisriski on kohonnut. Pellot ovat paikoin veden kyllästämiä. Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) puintiseurannassa 1-7/2023 on noussut toistuvasti esiin haastavat olosuhteet ja sateet. Puintiseurannassa 4/2023 ”on esitetty huomio viimeisen lannoituspäivän siirtämisestä”.

Kotieläintiloilla syksyisin tärkeä toimenpide on lantavarastojen vähentäminen levittämällä lantaa syysmuokattaville pelloille. Kotieläintilojen on voitava vähentää lantavarastojaan ennen talvea varmistaakseen lantavarastotilojen kapasiteetti talven yli ja pitkälle kevääseen. Lannanlevityskausi kestää syksyisin muutamia viikkoja normaaleissa sääoloissa. Tänä vuonna 2023 lannoitustyöt on päästy vasta aloittamaan puintien viivästyttyä syyskuun lopussa ja lokakuussa. Jatkuvat sateet viivästyttävät lannoitustyötä edelleen. Jotta lannanlevitystyö voidaan tehdä rikkomatta peltojen kantavuutta ja tiivistämättä peltoja, on kotieläintiloilla oltava mahdollisuus odottaa peltojen kuivumista ja kantavuuden parantumista ennen lannoittamista.

Syksyn lannoituspäätöksiä tehdään maatiloilla nyt, koska työ suunnitellaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tehtäväksi ennen lokakuun loppua. Peltojen tiivistyminen tapahtuu nopeasti. Monesti väärällä kelillä yksi ajokerta riittää. Tiivistynyt pelto kasvaa heikommin, sen ravinne- ja vesitalous heikkenee ja se sitoo heikommin hiiltä. Tiivistymien korjaus on pitkä ja kustannuksia vaativa prosessi, joka voi vaatia viljelykiertojen muuttamista, ylimääräisiä syvämuokkauksia sekä satotappioita. Tällaisiin lisäkustannuksiin maataloudessa ei tällä hetkellä ole varaa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet

Jan-Ove Nyman
toiminnanjohtaja
MTK Keski-Pohjanmaa

Hanne Hurskainen
toiminnanjohtaja
MTK Pohjois-Suomi

Yrjö Ojaniemi
toiminnanjohtaja
MTK Etelä-Pohjanmaa

Jari Kauhanen
toiminnanjohtaja
MTK Pohjois-Savo

Anna-Kaisa Jaakkola
toiminnanjohtaja
MTK Satakunta

Anja Kettunen
toiminnanjohtaja
MTK Keski-Suomi

Tuula Dahlman
toiminnanjohtaja
MTK Kaakkois-Suomi

Rauli Albert
toiminnanjohtaja
MTK Etelä-Savo

Jari Rouvinen
toiminnanjohtaja
MTK Pohjois-Karjala

Kaija Kinnunen
toiminnanjohtaja
MTK Lappi