null MTK-Pohjois-Karjalan kevätkokouksen tiedote

Tiedote

MTK-Pohjois-Karjalan kevätkokouksen tiedote

29.6.2020

Maaseudun tieverkko kuntoon

Hallitus on antanut neljännen lisätalousarvion. Sen kaupunki-, liikenne- ja ilmastopaketilla on määrä torjua koronakriisin seurauksia. Kokonaisuudessaan kyse on liki 2 miljardin euron potista, joka koostuu useammasta osasta. Elvytyspaketiksi kutsuttua kokonaisuutta tuetaan yli 1,3 miljardilla eurolla. Se käsittää kaikkialla Suomessa tehtäviä väylähankkeita, jotka on määrä käynnistää nopealla aikataululla tämän ja ensi vuoden aikana.

Elvytyspaketista jäi puuttumaan alempiasteisille teille ja yksityisteille suunnattu peruselvytyspaketti. Sekä alempiasteisen tieverkon että yksityistieverkon peruskunnostuksia on laiminlyöty peruskunnostusvarojen puutteessa. Nämä tieverkot ovat Suomen verisuonia, jotka kuljettavat metsä- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineet jalostettaviksi kasvukeskuksiin. Lisäksi kotimaan maaseutumatkailu ja lomamökkeily tulevat lisääntymään tulevaisuudessa ulkomaanmatkailun sijaan. Koko Suomen kattava, hyvässä kunnossa oleva tieverkko on kansantalouden selkäranka. Elvytyspakettiin on lisättävä 500 miljoonaa euroa, joka kohdistetaan alempiasteisille teille ja yksityisteille.

Maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen

Pohjois-Karjalassa on noin 2000 maataloustukea hakenutta maatilaa. Maatilojen lukumäärä on enemmän kuin puolittunut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Peltopinta-ala on pysynyt samana eli noin 86 000 hehtaarissa. Rakennekehitys on edennyt maakunnassa muuta maata voimakkaammin. Pohjois-Karjalassa tehdään sukupolvenvaihdoksia erittäin vähän, sillä vuonna 2019 Pohjois-Karjalan ELY-keskus rahoitti ainoastaan 6 sukupolvenvaihdosta. Tilanpitäjät eläköityvät hurjaa vauhtia, ellei kehitystä saada muutettua. Kysymys on myös huoltovarmuudesta, maaseudun asutuksesta ja infran ylläpitämisestä.

Pankkien liian kireän rahoituspolitiikan vuoksi sukupolvenvaihdokset jäävät toteutumatta, vaikka ELY/Makera rahoittaisikin vaihdokset. Liian lyhyet lainojen takaisinmaksuajat heikentävät tilojen maksuvalmiutta siinä määrin, ettei jatkaja pysty ottamaan tilaa vastaan normaalilla spv-kauppahinnalla. Lainan korko ei tilaa tapa, vaan liian lyhyellä maksuajalla maksettavat lyhennykset. Valtion takausjärjestelmää on kehitettävä siten, että se mahdollistaa pankin myöntämille lainoille kaksinkertaiset maksuajat. Esimerkiksi pankin myöntämän 7 vuoden lainan takaisinmaksuaikaa voidaan valtion takauksella jatkaa 14 vuoteen.

Lisätietoja:    puheenjohtaja Jouni Mäkisalo, puh. 0500 672 866

toiminnanjohtaja Vilho Pasanen, puh. 040 550 4848