null MTK-Pohjois-Karjalan maaseutunuoret ja kansanedustajat tapasivat Kiteellä

Tiedote

MTK-Pohjois-Karjalan maaseutunuoret ja kansanedustajat tapasivat Kiteellä

20.8.2019

Kummitilapäivä pidettiin Jari Paakkunaisen maatilalla Kiteen Kesälahdella. Kuvassa Hannu Hoskonen, Anu Vehviläinen, Jari Paakkunainen, Elisa Mustonen ja Sanna Antikainen
Kummitilapäivä pidettiin Jari Paakkunaisen maatilalla Kiteen Kesälahdella. Kuvassa Hannu Hoskonen, Anu Vehviläinen, Jari Paakkunainen, Elisa Mustonen ja Sanna Antikainen

MTK – Pohjois-Karjalan maaseutunuorten valiokunta järjesti Pohjois-Karjalan kansanedustajille maatilavierailupäivän 20.8.2019 Jari Paakkunaisen maatilalle Kiteen Kesälahdelle. Lisäksi kansanedustajat ja nuoret tutustuivat Bonus Carnis Oy:n nimellä toimivan pienteurastamon toimintaan.

Kansanedustajista mukana olivat Sanna Antikainen, Hannu Hoskonen ja Anu Vehviläinen.

Maaseutunuoret luovuttivat oheisen kirjelmän kansanedustajille toimenpiteitä varten.


​​​​​​​Arvoisat Pohjois-Karjalan kansanedustajat

MTK – Pohjois-Karjalan maaseutunuoret haluavat tuottaa suomalaisille hyviä, laadukkaita ja puhtaita elintarvikkeita noudattaen ja kunnioittaen lakeja ja viranomaisohjeita. Vastapainoksi maaseutunuoret odottavat yhteiskunnalta sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kannattavan yritystoiminnan ja elinkeinon jatkuvuuden yli sukupolvien.

  1. MTK – Pohjois-Karjalan maaseutunuoret pitävät hallitusohjemaa erittäin hyvänä ja kunnianhimoisena maatalouden osalta. Maaseutunuoret odottavat, että ohjelman maatalousosion toimeenpano tapahtuu kiihkottomasti ja sen rahoitus turvataan hallitusohjelman mukaisesti. Tämä lisää nuorten uskoa maatalousyrittämiseen ja -elinkeinon tulevaisuuteen sekä hallituspolitiikkaan. Tämän vuoksi lainsäädäntöhankkeet pitää saada nopeasti käyntiin ja tuottajat mukaan valmisteluun heti alusta alkaen.

  1. Yritystuista on asetettu uusi työryhmä, jonka tehtävänä on etsiä 100 miljoonan euron säästöt budjettiriiheen. Työryhmän on katsottava asioita vain TEM-hallintoalaan liittyen, joka on toimeksiantoon nähden aivan looginen rajaus. Maa- ja metsätalouden osalta maaseutunuoret katsovat osallistuneensa muihin leikkauksiin, jotka koskettavat kaikkia kansalaisia. Maatalouden rakennerahasto (MAKERA) on välttämätön työkalu sukupolvenvaihdoksissa ja maatalouden investoineissa sekä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi suhteessa kilpailijamaihin. Makeran rahoitus on turvattava kysyntää vastaavalla tasolla.

  1. MTK – Pohjois-Karjalan maaseutunuoret korostavat, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa sekä eläinten hyvinvointipolitiikassa täytyy ymmärtää, että Suomi toimii avoimilla markkinoilla ja kilpailukyvystä on huolehdittava jatkuvasti. Suomella ei ole varaa lähteä kiristämään kansallista lainsäädäntöä yksipuolisesti, vaan pitää pyrkiä EU:n laajuisiin toimenpiteisiin. Lisäksi muistutamme, että kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla toimenpiteet suomalaisilla tiloilla ovat jo nykyisellään huipputasoa ja kestävät millä tahansa mittareilla vertailun muihin EU-maihin. Maaseutunuoret odottavat näin ollen vain sellaisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat maataloutemme kannattavuutta ja kilpailukykyä.

  1. MTK – Pohjois-Karjalan maaseutunuoret pitävät tärkeänä, että maatalouselinkeinon harjoittamiseen liittyvä toimintaympäristö pysyy tuottavassa kunnossa koko Suomessa. Sen vuoksi kannatamme Suomeen hajautettua kotieläintuotantoa, joka jakaa niin maataloustuotannon kuin peltojen tarvitsemat orgaaniset lannoitteet tasaisesti ympäri Suomea. Samalla kevennetään Itämeren ravinnekuormitusta purkamalla kotieläintuotantokeskittymiä Itämeren rannikoilta Sisä-Suomeen. Nyt maataloustuotanto on keskittynyt ja jatkaa keskittymistään alueille, joita maatalouden tuotanto-olosuhteet ja tukipolitiikka suosii.

   Kiteellä 20.8.2019

Outi Hännikäinen                                   Suvi Peiponen
MTK-Pohjois-Karjalan                            MTK – Pohjois-Karjalan
​​​​​​​
maaseutunuorten puheenjohtaja          maaseutunuorten asiamies

Liitteet