null MTK-Pohjois-Karjalan syyskokouksen tiedote

Tiedote

MTK-Pohjois-Karjalan syyskokouksen tiedote

3.12.2019

MTK – Pohjois-Karjalan syyskokouksen tiedote 3.12.2019

Pohjois-Karjalan kotieläintalouden turvaaminen vaatii erikoistoimenpiteitä

MTK – Pohjois-Karjalan syyskokous vaatii hallitukselta, maa- ja metsätalousministeriöltä ja MTK:lta toimenpiteitä, joilla Pohjois-Karjalan kotieläintuotanto turvataan maakunnassa.

EU – jäsenyyden aikana (1995 – 2019) harjoitetun maatalouspolitiikan aikana on Pohjois-Karjalan tilamäärä vähentynyt 4784 tilasta 2025 tilaan. Vähenemä on 2759 tilaa eli 58 %. Maataloustuotannossa suurimmat muutokset ovat olleet sika- ja siipikarjatilojen tuotannosta luopumiset. Tuotanto on puolittunut, sianliha 1,5 miljoonaan kiloon ja kananmunat 0,5 miljoonaan kiloon. Tilojen määrä on laskenut kymmenesosaan: sikatiloja on enää 12 ja kananmunantuotantoa enää kuudella tilalla. Tuotetun maidon määrä vuonna 1994 oli 159 miljoonaa litraa ja maitotiloja oli 2447. Vastaavat luvut vuoden 2018 lopussa olivat 123 miljoonaa litraa ja 385 tilaa. Maitotilojen määrä on laskenut dramaattiset 84 % ja tuotanto 23 %.

Harjoitettu maatalouspolitiikka on johtanut eriarvoisuuteen: kotieläintuotanto ja tuet ovat siirtyneet Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen ja samalla myös maatalouden rahavirrat ovat siirtyneet tuotannon mukana. Ympäristötuen kohdentamisalueen perustaminen on siirtänyt varoja vastaavalla tavalla Itä-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Toteutettu maatalouspolitiikka on suuresti vaikeuttanut maatalouden tasapuolista kehittämistä Suomessa ja samalla on unohtunut EU:n vaalima maatalouspolitiikan perusperiaate ”maataloutta on voitava harjoittaa koko EU:n alueella”. Suomi on korostanut myös tätä vaatiessaan erityistoimenpiteitä maataloustuotannolleen. EU:n jäsenyysajan vaikutuksia voidaan todeta eri maakuntien rahavirtakehityksissä. Ne osoittavat, ettei maatalouden kehitys ole ollut tasapuolista, vaan paremmat tuotantoalueet ovat hyötyneet saman tukialueen tuotanto-olosuhteiltaan heikommista alueista esimerkiksi C1-tukialueen sisällä (Etelä-Pohjanmaa versus Pohjois-Karjala).

MTK – Pohjois-Karjalan syyskokous esittää maataloustukineuvottelijoille, että tulevalle ohjelmakaudelle CAP27 (2021 – 2027) tehdään tukiohjelma, joka turvaa kotieläintuotannon säilymisen maakunnassa. Ohjelma voidaan rakentaa ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen sekä korotettujen investointitukien kautta. Samalla säästetään myös Itämerta liialliselta maatalouden ympäristökuormitukselta.

Lisätietoja:       Puheenjohtaja Jouni Mäkisalo, 0500 672 866
                          Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen, 040 550 4848

Liitteet