null MTK-tiedote: Karhunmetsästyksen estämisellä vakavat seuraukset

Tiedote

MTK-tiedote: Karhunmetsästyksen estämisellä vakavat seuraukset

15.8.2022

MTK on tyrmistynyt karhunmetsästyksen estämisestä Pohjois-Karjalassa. Seuraukset voivat vaikuttaa kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöt ovat valittaneet lähes kaikista riistakeskuksen Pohjois-Karjalaan myöntämistä kaatoluvista sekä osasta Kainuun ja Pohjois-Hämeen kaatolupia. Pohjois-Karjalassa valitetut päätökset koskevat 92 kaatolupaa, yhteismäärän ollessa 96. Yhteensä on valitettu päätöksistä, jotka koskevat 111 karhunkaatolupaa.

MTK on tyrmistynyt laajasta lupapäätösvalitusten tehtailusta. Pidempiaikaisella metsästyksen estämisellä Suomen tiheimmän karhukannan alueella olisi vakavat seuraukset. Karhujen ihmisarkuus alkaa vähentyä ja karhukannan kasvun myötä karhun ja ihmisen kohtaamiset yleistyvät merkittävästi. Varsinkin pentujen kanssa liikkuvan emokarhun kohtaamiseen liittyy aina riski.

- Karhukannan kasvu johtaa vääjäämättä myös kotieläinvahinkojen kasvuun. Kaatolupapäätösten kumoaminen vaikuttaisi paitsi kotieläinten vahinkoriskiin myös kaikkien luonnossa liikkujien turvallisuuteen, huomauttaa MTK Pohjois-Karjalan toiminnanjohtaja Jari Rouvinen.

MTK vaatii metsästyksen sallimisen lisäksi myös lupapäätöksiin liittyvän valitusoikeuden tarkistamista.
- Valitusoikeus tulee olla ainoastaan aidosti paikallisilla toimijoilla. On kestämätöntä, että pelkästään yhdistyksen kotipaikka ratkaisee valitusoikeuden eikä yhdistyksen jäsenten kotipaikalla ole merkitystä, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Metsästysoikeuteen liittyvän rajallisen lupa-ajan vuoksi pyyntilupiin liittyvät valitukset eivät saisi koskaan johtaa toimeenpanokieltoon. Nyt Pohjois-Karjalassa pelkällä valituksen jättämisellä saatetaan saada aikaan käytännössä laaja kaatolupapäätösten mitätöinti, joka valitusten lopputuloksesta riippumatta koskisi koko syksyä.

Pohjois-Karjalassa on Suomen tihein karhukanta. Viimeisimmän Luken kanta-arvion mukaan Pohjois-Karjalassa yksilöitä on yli 600. Koko Suomessa arvioidaan olevan nyt 2250–2400 karhua. Jo pitkään jatkuneen suunnitelmallisen metsästyksen ansiosta karhukanta on voinut vahvistua merkittävästi. Metsästys on pitänyt karhut ihmisarkoina, mikä on vähentänyt merkittävästi vahinkoriskiä. 2000-luvun alussa Suomen karhukanta oli vain noin 1000 yksilöä.

Lisätietoja: Kenttäjohtaja Timo Leskinen puh. 0400 754 235

toiminnanjohtaja Jari Rouvinen, MTK Pohjois-Karjala, puh. 0400 331 566