Takaisin Susi on peto

Ajankohtaista

Susi on peto

01.08.2023

Susien torjunta ei onnistu aidoilla. Saman päivän aikana tapahtuneet susien tuhoisat hyökkäykset lampaiden kimppuun kolmella paikkakunnalla osoittavat, etteivät susiaidat pysty tehokkaasti torjumaan susien hyökkäyksiä.

Aitojen rakentaminen ja ylläpito susi turvalliseksi vaatii valtavan määrän työtä, jota ei millään tavalla korvata yrittäjälle.

Mikäli yhteisellä päätöksellä halutaan suojella susia pitää niiden aiheuttamat vahingot myös korvata yhteisistä varoista täysimääräisesti ilman omavastuuta, ja huomioon on otettava myös tuotantoeläinten jalostuksellinen arvo. Välittömän eläinten arvon menetyksen lisäksi omistajan vastuulle jäävät myös pakolliset raatoautokustannukset, mahdolliset tukimenetykset ja/tai sanktiot esimerkiksi eläinyksikkömäärien äkillisen laskun tai perinnebiotooppialojen laidunnuksen estymisen seurauksena, lisäkulut laiduntavan eläimen hoitamiseksi sisätiloissa, sekä erilaiset kerrannaisvaikutukset, kuten teurasmäärän ja jälkeläistuotannon pieneneminen tulevana vuonna.

Poikkeuslupakäytäntö susien ampumiseen on myös ongelmallinen. Metsästyksen pitää olla turvallista ja tehokasta riista-aitojen molemmin puolin. Poikkeusluvat susien metsästykseen pitää olla voimassa jo ennen kuin susi on aitauksen sisäpuolella. Nykyinen lainsäädäntö vaatii toistuvien hyökkäysten toteamista ennen luvan myöntämistä.

Todistustaakkaa tästä ei voida sälyttää kotieläinyrittäjille. Useiden lampaiden raatelu pitää olla riittävä näyttö luvan myöntämiseen. Kenenkään talous tai mielenrauha ei kestä uusien hyökkäysten odottelua. Tämän lisäksi tulee usean viikon lisätyö kiireimpään kesäaikaan ja jatkuva varuillaanolo.

Lampaiden ja nautojen tuotanto on tarkoitettu kotimaisen ruuan tuotantoon, ei susien raadeltaviksi. 
Tarvitsemme toimivan poikkeuslupakäytännön, jolla turvataan yrittäjien ja tuotantoeläinten laidunrauha!

Kalle Myllynen
MTK-Pohjois-Karjala
0505377801