Takaisin Toimintasuunnitelma 2010

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2010

12.11.2018

Toimintasuunnitelma 2010
 

Liiton toiminta-ajatus

MTK – Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. 

Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avainalueet

1) Jäsenperheiden hyvinvointi ja toimiva järjestötyö

Painopisteet

 • työssä jaksaminen – yhteisöllisyyden kehittäminen
 • järjestötyön kehittäminen jäsenten tarpeista
 • kannattava ja kehittyvä yritystoiminta
 • järjestön toimintaedellytysten turvaaminen
 • maaseutunuoret
 • MTK – liittojen välinen yhteistyö

Toimenpiteet

 • Hyvinvoinnissa maaseudun voima- hankkeen toteuttaminen jäsenten työhyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja yhdistysten kanssa
 • järjestökoulutusta yhdistysten johtokunnille -vierailut
 • maatalouspolitiikan uudistuksen soveltaminen
 • maaseutunuorten aktivoiminen yrittämiseen ja järjestötoimintaan 
 • maataloutta tutuksi peruskoululaisille  

2) Sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi

Painopisteet

 • osallistutaan ohjelmakauden toteutukseen ja valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen
 • sidosryhmätyö yhteisten tavoitteiden linjaamiseksi ja saavuttamiseksi
 • markkinaedunvalvonta sekä kuluttajatyö (lähiruoka)  

Toimenpiteet

 • maaseutuohjelman hyödyntäminen maaseudun kehittämisessä 
 • maaseutuohjelman rahoituksen turvaaminen
 • yhteistyö hallintoviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
 • vaikutetaan kunta- ja maakuntapolitiikkaan
 • yhteistyö MTK:n sekä Itä-Suomen ja C - alueen MTK – liittojen kanssa
 • kehitetään viljelijöiden markkinatietoisuutta ja -osaamista

3) Tavoittava tiedotustoiminta

Painopisteet

 • maatalous- ja maaseutupolitiikasta tiedottaminen
 • edunvalvonnan tunnetuksi tekeminen ja sisällön läpinäkyvyys

Toimenpiteet

 • yhteistyö Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK-Viestin sekä maakunnan tiedotusvälineiden kanssa
 • yhdistyksiin yhteiset jäsentiedotteet
 • sidosryhmätyö
 • nuori viljelijä tiedottajana
 • sähköinen tiedottaminen
 • kuluttajatiedottaminen