Vipuvoimaa viljelijälle-hanke on päättynyt

Hankkeen päätoteuttajana toimi MTK Pohjois-Karjala ja sille myönnettiin rahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ESR-rahastosta ajalle 1.2.2017- 31.3.2020. Rahoitukseen osallistuivat lisäksi kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä yksityisrahoituksen kautta osallistuivat Osuuskunta Maitosuomi, Osuuskunta Lihakunta, Pohjois-Karjalan Osuuspankit, LähiTapiola Itä ja Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö.

Vipuvoimaa viljelijälle-hankkeessa toimitettiin apua lukuisille maatalousyrittäjille, viljelijöille. Saatu apu kohdistui yrityksen taloustilanteen selkiyttämiseen tai yrittäjän oman jaksamisen kohdentamiseen. Toiminta hankkeessa oli luottamuksellista ja yhteydenotot hankkeen ulkopuolisille asiantuntijoille otettiin aina asiakkaan luvalla.

Apua saa jatkossakin Melan Välitä Viljelijästä -projektin kautta

Huhtikuun 2020 alusta alkaen apua Pohjois-Karjalan maatalousyrittäjille on saatavilla Melan Välitä viljelijästä -projektin paikallisen projektityöntekijän kautta ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Projektityöntekijäksi on valittu Vipuvoimaa viljelijälle -hankkeestakin tuttu Marjaana Olenius. Marjaanan puhelinnumero tulee pysymään samana kuin nyt ja se on 040 575 8813. Sähköpostiosoite muuttuu seuraavaksi: marjaana.olenius(at)mela.fi


Kiitos kaikille hankkeen toiminnassa mukana olleille ja hankkeen matkaa seuranneille!