Maaseutu maistuu nuorille, MANU -hanke 2012-2014
 

Maaseutu maistuu nuorille,MANU-hanke on  päättynyt; töitä on tehty syksystä 2012 ja 31.12.2014 asti. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittaman MANU-hankkeen rahoitus tuli valtion budjetista ja Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankkeen hallinnoija MTK-Pohjois-Karjala yhteistyökumppaneineen maksoi yksityisrahoituksen.

Projektin vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja Vilho Pasanen.
Projektipäällikkönä on järjestöagronomi Maija Kakriainen puolella työajastaan. Projektisihteerinä toimi 1.2.2013- 15.3.2014 Terhi Lehikoinen, agrologi (AMK) ja 10.3.2014 – 31.12.2014 Teela Kortelainen agrologi (AMK). Kirjanpidon hoitaa toimistosihteeri Sirpa Kukkonen MTK - Pohjois-Karjalasta.

 

Yhteystiedot

 

Projektipäällikkö Maija Kakriainen,
+358 405758813,maija.kakriainen(at)mtk.fi

Vastuuhenkilö,toiminnanjohtaja Vilho Pasanen, +359 40 550 4848

Taloushallinto,toimistosihteeri Sirpa Kukkonen, +358 0400 695 398.

Tiedotuskumppanimme on Maakaista-hanke, jota rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Maaseuturahasto

 

MANU-hanke Facebookissa

 

 

MANU-hanke 2012- 2014 hankkeen päätyttyä

 

Hankkeen loppuraportti on hyväksytty, ja se on luettavissa linkistä. Koska raporttiin sisältyy runsaasti liitteitä, ne on esitetty erikseen ja katsottavissa loppuraportin alla.

MANU-hankkeen loppuraportti
Loppuraportin liitteet

MANU-hanke 31.12.2014 lopputiedotus
Liitteessä MANU-hanke alusta loppuun yhtenä kertomuksena.

 

Maaseutu maistuu nuorille”, MANU-project in nutshell 2012-2014


Farmbased learning in the main theme in MANU-project and farmvisits of school classes.
Main target group of MANU-project are pupils of 14 -16 years (classes 7 to 9) at the comprehensive schools in the basic education.

Coordinated by  Regional Union of Agricultural Producers in North Karelia,MTK-North Karelia.
Project funded by the  Centre for Economic Development, Transport and the Environment and the Rural Development Program for Mainland Finland. The budget is 223 947,00 € (1.4.2012-31.12.2014)  of which  22394 € is private money. MANU-project briefly :

Farmvisits of schools, North Karela Finland

 

Maaseutu  maistuu nuorille, MANU-hankkeen -yleisesite

Koulupäivä maatilalla A4 koko

MANU- hankkeen toimintamallit A4:

 

Koulupäiviä maatiloilla yläkoululaisille


MANU-hanke tarjoaa peruskoulujen oppilaille ja opettajille palan maaseutua. Nuoret saavat kiinnostavaa ja asiapitoista tietoa maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista jatko-opiskelun, työpaikkojen ja yrittämisen suhteen. MANU-hankkeessa rakentuvassa yhteistyössä ovat mukana maatalous- ja maaseutuyrityksiä paikallisten peruskoulujen kanssa. Kesäkuuhun 2014 mennessä MANU - hankeen toiminnassa on ollut mukana yhteensä 20 eri yläkoulua ja noin 3600 oppilasta Pohjois-Karjalasta. Maatilavierailuille on osallistunut yhteensä noin 2400 oppilasta ja 84 luokkaa.

KOULUPÄIVIÄ MAATILALLA on rakentamassa yhteistyöverkosto, jossa ovat oppilaat, opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja maaseudulla toimivat yritykset sekä suuri yleisö. Yhteistyöverkosto, joka syntyy hankkeen aikana, jatkaa vuoden 2014 jälkeenkin, jolloin hanke päättyy.Tervetuloa MANU-hankkeen matkassa maatilalle!

Koulupäivä maatilalla-esite

Maakaista - hankkeen video MANU-hankkeen koulupäivästä maalla

 

MANU-hankkeen yhteistyökumppaneita:


Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi-hanke
Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla, EMMA- hanke
Maaseutuammattiin ry
ProAgria Pohjois-Karjalan Karelia á la carte- verkosto
Pohjois-Karjalan aikuisopiston Elintarvikealan koordinointihanke
Maakaista-hanke
Laiffia landella-hanke
OpenFarm- Päivä-Maalla- hanke
EKOTASSU-kehittämishanke