Organisaatio

Organisaatio
 

MTK-Pohjois-Karjalan (Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liiton) asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.  Syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä. MTK-Pohjois-Karjala valitsee valtuuskuntaan kolme jäsentä. Heistä yksi on aina johtokunnan puheenjohtaja. Jäsenet ja varajäsenet valitaan liiton syyskokouksessa.

MTK-Pohjois-Karjalan alueella toimii 13 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Sisältöjulkaisija

Vilho Pasanen

Toiminnanjohtaja

020 413 3481

040 550 4848

Sirpa Kukkonen

Toimistosihteeri

020 413 3482

0400 695 398

Marjaana Olenius

Projektipäällikkö Vipuvoimaa viljelijälle -hanke

020 413 3483

040 575 8813

Suvi Peiponen

Maaseutunuorten asiamies

0400 761 081

Suvi Ryynänen

Projektisihteeri, Vipuvoimaa viljelijälle-hanke

020 413 3484

050 597 6375