Organisaatio
 

MTK-Pohjois-Karjalan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.  

Johtokunta asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä. MTK-Pohjois-Karjala valitsee valtuuskuntaan kolme jäsentä. Heistä yksi on aina johtokunnan puheenjohtaja. Jäsenet ja varajäsenet valitaan liiton syyskokouksessa.

MTK-Pohjois-Karjalan alueella toimii 13 MTK-yhdistystä.

MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Jari Rouvinen

Toiminnanjohtaja

0400 331 566

Krista Autio

Maaseutunuorten asiamies

050 477 5100

Sirpa Kukkonen

Toimistosihteeri

020 413 3482

0400 695 398