Organisaatio
 

MTK-Pohjois-Karjalan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.  Syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä. MTK-Pohjois-Karjala valitsee valtuuskuntaan kolme jäsentä. Heistä yksi on aina johtokunnan puheenjohtaja. Jäsenet ja varajäsenet valitaan liiton syyskokouksessa.

MTK-Pohjois-Karjalan alueella toimii 14 MTK-yhdistystä.

MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Jari Rouvinen

Toiminnanjohtaja

0400 331 566

Sirpa Kukkonen

Toimistosihteeri

020 413 3482

0400 695 398

Vilma Kuosmanen

Maaseutunuorten asiamies

044 413 3503